Έγκριση πίστωσης για λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου