231/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Επισκευή μόνωσης στη δεξαμενή λυμάτων στις Εργατικές Πολυκατοικίες για την αντιμετώπιση διαρροών»