246/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Αμοιβή για την ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του Δήμου»

246/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Αμοιβή για την ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του Δήμου»