463/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»

463/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία «Χόρδισμα πιάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»