Έγκριση πίστωσης για την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης για την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης για την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα συναγερμού του Δημοτικού Μεγάρου»

ade4992010.pdfa