372/2017 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού»