439/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης»