460/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»

460/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»