324/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων και βοηθητικών ειδών για το Δημοτικό Ωδείο και τη Φιλαρμονική της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»

324/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων και βοηθητικών ειδών για το Δημοτικό Ωδείο και τη Φιλαρμονική της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»