002/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»