109/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια αυτοκόλλητης ψηφιακά εκτυπωμένης μεμβράνης»