Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010

Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού 466,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 11%, τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια γλυκών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων έτους 2010, στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

adskapi942010.pdfa