6 Δεκεμβρίου, 2010

6 Δεκεμβρίου, 2010

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασία μετατροπής γραφείων στην αίθουσα Δ.Σ. για τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπλέον θέσεων Δ.Σ.» a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Εργασία μετατροπής γραφείων στην αίθουσα Δ.Σ. για τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπλέον θέσεων Δ.Σ.» ade6442010.pdf

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή εκτυπωτή Οικονομικής Υπηρεσίας» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή εκτυπωτή Οικονομικής Υπηρεσίας» ade6432010.pdf