299/2015 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»