287/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια)»

287/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια)»