291/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών ιματισμού, για την κάλυψη αναγκών, απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Ιλίου»