332/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια επέκτασης της εφαρμογής Διαχείριση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμων “Demos 365” για το Δήμο Ιλίου»

332/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια επέκτασης της εφαρμογής Διαχείριση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμων “Demos 365” για το Δήμο Ιλίου»