330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια επιγραφών, για το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου»

330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια επιγραφών, για το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου»