053/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εποχιακών φυτών»