069/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου»

069/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου»