135/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων κεραμικής – αγγειοπλαστικής και αγιογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

135/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων κεραμικής – αγγειοπλαστικής και αγιογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»