292/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου»