180/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»