160/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»