080/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια μοτέρ χειρουργικής αναρρόφησης για οδοντιατρική καρέκλα»

080/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια μοτέρ χειρουργικής αναρρόφησης για οδοντιατρική καρέκλα»