Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια οδηγών αλουμινίου με βουρτσάκι, για το ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Ιλίου