412/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων για την απασχόληση των εργαζομένων του προγράμματος κοινοφελούς χαρακτήρα»

412/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων για την απασχόληση των εργαζομένων του προγράμματος κοινοφελούς χαρακτήρα»