Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, έτους 2010

Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, έτους 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.625,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, έτους 2010″

adskapi962010.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a