Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, έτους 2010

Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, έτους 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού 8.625,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για την “Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου, έτους 2010″

adskapi962010.pdfa