358/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια παιχνιδιών (όργανα παιδικής χαράς) για τους αύλειους χώρους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

358/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια παιχνιδιών (όργανα παιδικής χαράς) για τους αύλειους χώρους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»