355/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

355/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»