288/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια σάκων big bags»