465/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου έτους 2017»

465/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου έτους 2017»