132/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών»