253/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια τεντών»