161/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου»