152/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού και ενδυματολογικού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών καμπ»

152/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού και ενδυματολογικού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών καμπ»