240/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο Κλειστό Γυμναστήριο ’’Πεταλούδα’’»

240/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο Κλειστό Γυμναστήριο ’’Πεταλούδα’’»