319/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια – εγκατάσταση κεντρικών πινάκων των ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος σε αντικατάσταση των υπαρχόντων»