290/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια – εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου»

290/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια – εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου»