530/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2018»

530/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2018»