102/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση ηλεκτρικού καμινιού κεραμικής για τα επιμορφωτικά τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

102/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση ηλεκτρικού καμινιού κεραμικής για τα επιμορφωτικά τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»