236/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρονικών συσκευών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

236/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρονικών συσκευών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»