Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος»

Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος»

Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση κλιματιστικών για τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος»

ADE1872010.pdfa