131/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Αναβάθμιση λογισμικού βιβλιοθηκών» για το έτος 2017

131/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Αναβάθμιση λογισμικού βιβλιοθηκών» για το έτος 2017