201/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Αναβάθμιση λογισμικού και έκτακτη επισκευή των καταμετρητών χρημάτων»