051/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»

051/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»