181/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες στεγανοποίησης των αθλητικών χώρων»

181/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες στεγανοποίησης των αθλητικών χώρων»