536/2016 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 2017»