054/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»

054/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»