289/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»